Top banner

Temnæs-Lejrplads

IMG_0158

IMG_0157
Området der er på ca. 10 tdr. land, er fortrinsvis bevokset med blandet skov og krat med mange stier. Ned mod søen findes der en flad lejrplads, der er afskærmet fra søen med et bredt skovbælte. På denne lejrplads er der plads til teltslagning og aktiviteter for max. 120 pers.

IMG_0166

IMG_0163

Lejrpladsen kan lejes separat. I lejen er inkluderet nøgle til toiletbygning. Teltslagning og lejrarbejder er kun tilladt på lejrpladsen ved søen, der er rafter til lejrarbejde.