Top banner

 

Alle aftaler træffes med:

Udlejer Letter

Jens Willumsen, Kongefolden 30 1.th 8600 Skanderborg

Telefon  - Mobil +45 23329160- mail: [email protected]

Lejradresse Camp address

Spejderes navn, Gruppens navn Temnæs Temnæsvej 9, Båstrup 8660 Skanderborg

Lejrens bankkonto Bank account

Danske Bank, reg. nr. 9541 kontonr. 9111549

SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK91 3000 0009 111549

 

 

Udlejningspriser Temnæs pr.1/1 til 31/12-2024

Hytten

Spejder

Skoler / institutioner

Andet

       

 

 

 

 

Hverdage

1800,00 kr.

2500,00 kr.

2800,00 kr.

   

Weekend: fredag kl. 17 - søndag kl. 15

2700,00 kr.

3700,00 kr.

4200,00 kr.

Hvis man vil have hytte og lejrplads for sig selv, skal der betales for min. 10 personer på lejrpladsen uanset antal i hytten

 

Lejrplads

Overnatninger

inkl. adgang til toiletbygning og fadebur

50,00 kr. pr. person pr. døgn

50,00 kr. pr. person pr. døgn

50,00 kr. pr. person pr.      døgn

Udlejningspriser Temnæs pr.1/1 til 31/12-2025

Hytten

Spejder

Skoler / institutioner

Andre

       

Hverdage

 1900,00 kr.

 2600,00 kr.

2900,00 kr
                                                                                                                    

fredag kl. 17 - søndag kl. 15

2800,00 kr.

 3800,00 kr.                                

 4300,00 kr.

Hvis man vil have hytte og lejrplads for sig selv, skal der betales for min. 10 personer på lejrpladsen uanset antal i hytten

Lejrplads

Overnatninger

inkl. adgang til toiletbygning og fadebur

50kr. pr. person pr. døgn

 50 kr. pr. person pr. døgn

50 kr. pr. person pr. døgn

       

 

BESTILLING:

Ved henvendelse til Temnæs udlejer:

e-mail: [email protected]

telefon: 20 48 8256                                                                                                                                                                                   

BETALING:

Forud indbetales 500,00 kr. v ed indgåelse af kontrakt, som bekræftelse  på kontrakten.

Restlejen betales senest 4 uger før lejemålets begyndelse.

Betaling kan kun ske på konto nr. 9541 9111549

Afbestilling:

Skal ske skriftligt til Temnæs udlejer. Ved afbestilling indtil 4 uger før lejemålets begyndelse, tilbageholdes depositum. Ved senere afbestilling betales fuld leje.

Andet:

Skulle der indtræffe omstændigheder som udlejer ikke kan forudse eller være ansvarlig for (force majeure) forbeholdes ret til at annullere lejemålet.

For god ordens skyld, skal det bemærkes at den ansvarlige leder hæfter for evt. skader forvoldt under opholdet (kontrollere jeres forsikring o. lign.) Ordensregler skal overholdes.

Lejer sørger selv for rengøring inden for lejemålets tidsramme

Temnæshytten, Temnæsvej 9, 8660 Skanderborg.