Top banner

Velkommen til Temnæs-hytten.

Vi håber, I vil nyde opholdet i denne dejlige, men lidt primitive spejderhytte.

Hytten ejes af det Det Danske Spejderkorps og bliver administreret af et lokalt hytteudvalg, der bruger deres fritid på at vedligeholde hytten.

Vi er nødt til at have nogle regler for brug af hytten og området, der hører til.        

Vi håber, I vil forstå dette og følge vore anvisninger.

 

Området:

Hyttens grund ligger inden for hegnet, der strækker sig til begge sider fra indgangsportalen, og går ned til søen til begge sider. Dette areal må bruges til almindelige udendørs

aktiviteter.

 

Der må ikke fældes træer og lignende, eller hugges, saves og skæres i levende træer og planter.

 

Skal man gå tur eller lave løb uden for hyttens område, skal man have de pågældende ejeres tilladelse til at bruge deres jord.

 

Brandfare:

AL AFFYRING AF FYRVÆRKERI PÅ TEMNÆS' OMRÅDE ER STRENGT FORBUDT.

 

Pas på med åben ild og tobaksrygning især i tørre perioder. Bål må kun tændes på de permanente bålpladser, samt i gravede bålpladser i forbindelse med lejrslagning på forstranden. Ikke-permanente bålpladser skal naturligvis sløjfes på sædvanlig vis inden afrejse. Der må ikke bruges åben ild ved Hytten.

Grill er også åben ild, se medsendte kort over 30 m grænsen.

 

Hytten:

 

 Hvis køleskab og fryser "BIPPER", skal i trykke på panelet øverst på skabene i ca. 3 sek. Husk ved afrejse at tømme og rengøre køle- og fryseskab.

 

Affald:

Alt affald skal  i containerne ved brændeskuret. Brændbart affald kan evt. brændes. Papkasser og flamingokasser bedes revet i stykker, så de ikke fylder så meget.

 

Brandsikring:  

Brandslukkeren i køkkenet skal ikke afprøves - det har vi eksperter til. Hvis brandslukkeren har været brugt unødigt, vil vi sende en regning for opfyldning til lejeren.

Brænde:

I brændeskuret er der træ, der skal saves og kløves. Save og økser samt kiler er i forgangen i hytten. Husk at lægge det hele på plads inden afrejse. Alt for ofte finder vi værktøjet efterladt ude i al slags vejr.

Før afrejse skal der lægges kløvet brænde ind ved siden af pejsen, så de næste lejere kan tænde op og klare sig natten over. Det er måske mørkt, når de ankommer.

Træ, der ligger stablet uden for skuret og i skoven, er ofte nyskovet og dermed for vådt til at bruge i pejsen.

 

Toiletbygningen:

 

Kom ikke bind, tamponer og lignende i toiletterne, idet de så stopper. Brug Madame poserne der er ophængt på toiletterne.

Hold dørene lukket, så der ikke kommer myg ind i vaskerummene, og der er ingen grund til at fyre for fuglene.

 

Elektricitet:

Tænk på miljøet. Selv om vi bruger sparepærer, de steder, det kan lade sig gøre, bør man slukke for lyset, når man ikke har brug for det i længere tid.

Da der nu er varme i pejsestuen og toiletterne, skal I huske at lukke døre og vinduer.

 

Efterlad hytten i den stand I gerne selv vil modtage den!

 

God fornøjelse.

 

Med venlig hilsen

Hytteudvalget.